نرم افزار پیامک زمرد

این سامانه هنگام  ثبت فاکتور، ارسال بار برای مشتری، واگذاری چک مشتری و سایر عملیات و اطلاع رسانی‌های مجموعه، با استفاده از بستر اینترنت از طریق خط شما اقدام به ارسال پیامک  می‌نماید . 

جدیدترین محصولات زمرد