نرم افزار حسابداری زمرد - نسخه پخش مویرگی سطح 1

ساده ترین راه حل جهت مدیریت یک پخش  کوچک یا تازه تاسیس و ایجاد نظم و روال های متداول، استفاده از نرم افزار زمرد نسخه پخش مویرگی سطح 1 است .

این نرم افزار شما را در مدیریت عملکرد و ویزیتور، مدیریت مشـــتری تامین و توزیع کالا و مدیریت مطالبـات و بدهی ها  یاری می کند.

درصورت استفاده از نرم افزار اندروید می توان به یکی ازپرکاربردترین بخش این نرم افزار که سفارشات ویزیتورها است اشاره نمود که به سرعت عمل کاربران در صدور فاکتورهای ارسالی ویزیتورها است رسیدگی می کند.

1-امکان انتخاب فاکتورها براساس زمان مشخص و یا براساس  همه مشتریان ویزیتورهاویا مشتریان ویزیتور انتخابی

2-امکان مشاهده فاکتورهای ارسالی ویزیتورها  براساس بازه ی مبلغ مشخص شده

3-امکان مرتب سازی  سفارشات بر اساس شماره فاکتور ،تاریخ فاکتور،نام شخص

 

جدیدترین محصولات زمرد