نرم افزار حسابداری زمرد نسخه تولید و پخش سطح 3

مدیریت شعب ، تعیین سلسله مراتب و سطح دسترسی کارمندان به اطلاعات هر شعبه. نسخه مدیریتی اینترنتی نظارت کامل بر جزئیات عملکرد کاربران هر مجموعه ، در هر مکان و در هر زمان، تنها گوشه ای از امکانات نرم افزار پخش مویرگی سطح 3 است.

جدیدترین محصولات زمرد