نرم افزار حسابداری زمرد –  نسخه حسابداری مالی

مناسب جهت مشاغلی که دارای نیروی انسانی بوده و برای محاسبه حقوق پرسنل طبق قوانین اداره کار ، محاسبه بیمه و مالیات حقوق و به طور کلی هر نوع عملیاتی که مربوط به حقوق واطلاعات پرسنلی بوده، مناسب می باشد.

ویژگی های شاخص نرم افزار حسابداری مالی

ویژگی های شاخص نرم افزار حسابداری مالی

 • صدور سند حسابداری در پنج سطح کل -معین – تفصیلی – مرکز یک – مرکز دو
 • تهیه کلیه گزارشات مورد نیاز حسابرس و سازمان بازرسی شامل:
 • تهیه ترازنامه
 • تهیه تراز آزمایشی در حد کل – معین و تفصیلی با باقیمانده صفر یا بدون مانده صفر
 • تهیه گزارش سود و زیان در هر لحظه مطابق اطلاعات داده شده
 • تهیه عملکرد تفصیلی در حد معین و در حد اسناد
 • تهیه عملکرد معین در حد معین – در حد اسناد
 • تهیه مانده حساب
 • تهیه دفتر روزنامه
 • تهیه دفتر کل
 • جستجو در اسناد (در حد مبلغ و در حد شرح)
 • گزارش حسابهای خارج از ماهیت
 • گزارش مرور حسابها در سطح کل – معین – تفصیلی – در حد اسناد و سند حسابداری
 • معرفی حسابهای کل – معین و گروه ها
 • معرفی حسابهای تفصیلی به تفکیک (حساب جاری کارکنان – اشخاص – مرکز هزینه و پروژه ها)
 • بستن حسابهای موقت
 • صدور سند اختتامیه و افتتاحیه
 • تهیه گزارشات سنواتی در حد تفصیلی – در حد اسناد – در حد معین
 • قطعی نمودن اسناد – به طور موقت و دائم
 • کنترل اسناد حسابداری و اعلام اشکالات مربوط
 • مغایرت گیری بانکی
فهرست