061-3169
شماره همراه  09169420614-09168858084
مدیریت شعب
نرم افزار پخش مویرگی سطح 3
اینجا کلیک کنید
پخش سرد و گرم
نرم افزار پخش مویرگی سطح2
اینجا کلیک کنید
شروع قدرتمند
نرم افزار پخش مویرگی سطح1
اینجا کلیک کنید
قبل
بعد

نرم افزارهای تولید و پخش مویرگی زمرد

مدیریت فرایند تولید و پخش همراه با نظارت دقیق یکی از مهمترین نیازهای مدیران حرفه ای است.

نرم افزار حسابداری زمرد مفتخر است، با تولید نرم‌افزار حسابداری پوشش‌دهنده تولید و پخش در کنار هم، این نیاز مدیران را برطرف ساخته است.

نرم افزار تولید و پخش سطح 2

پشتیبانی از فرایندهای تولید ، محاسبه بهای تمام شده ی کالای تولیدشده، پشتیبانی از پخش سرد و پخش گرم برای کالاهای با تاریخ مصرف کوتاه، سفارشگیر اندروید ، نظارت بر ماشین توزیع و ویزیتور و گزارشگیری حرفه‌ای،تنها گوشه ای از امکانات تولید و پخش سطح 2 است.

نرم افزار تولید و پخش سطح 3

مدیریت فرایندهای تولید در کنار مدیریت شعب، تعیین سلسله مراتب و سطح دسترسی کارمندان به اطلاعات هر شعبه، نسخه مدیریتی نظارت کامل بر جزئیات عملکرد کاربران هر مجموعه، تنها گوشه ای از امکانات نرم افزار تولید و پخش سطح 3 است.

نرم افزار سفارش گیر اندروید

سفارشگیر اندروید زمرد فاصله  شرکت پخش ، ویزیتور و مشتری را کوتاه  کرده و مجموعه شما را نسبت به رقبا یک گام جلو تر قرار می دهد.
ویژه

جدیدترین محصولات زمرد