061-3169
شماره همراه  09169420614-09168858084

نرم افزار حسابداری زمرد نسخه تولید و پخش سطح 3

مدیریت فرایند های تولید در کنار مدیریت شعب ، تعیین سلسله مراتب و سطح دسترسی کارمندان به اطلاعات هر شعبه. نسخه مدیریتی اینترنتی نظارت کامل بر جزئیات عملکرد کاربران هر مجموعه، تنها گوشه ای از امکانات نرم افزار تولید و پخش سطح 3 است.

جدیدترین محصولات زمرد